Per 1 september 2017 is onze praktijk in Maarssen opgeheven

Begin november wordt deze voortgezet in L'Albir Spanje.

Wij danken onze cliŽnten voor het in ons gestelde vertrouwen.

voor eventuele waarneming in Nederland

Praktijk Van Huisduinen

 

Hypno- Regressie- Adem- therapie

Mentaal Coach


als dat niet helemaal  of helemaal niet lukt, kunnen wij u mogelijk op weg helpen.


 

 

 

Hypnotherapie en trance

Hypnose is een gestuurd proces van toenemende lichamelijke en geestelijke ontspanning, waardoor de cliŽnt zich tijdelijk kan losmaken van zijn gerichtheid op de buitenwereld en kan opgaan in zijn innerlijke belevingswereld. Deze toestand van 'sterk naar binnen gericht zijn' heet trance.
Trance is een heel natuurlijk verschijnsel dat door veel mensen dagelijks ervaren wordt in de vorm van dagdromen. Ook tijdens het bidden, mediteren, massages, dansen (o.a. op house muziek), joggen of hardlopen kunnen we spontaan in trance raken.

Tijdens de therapeutische trance verliest men niet het bewustzijn. De therapeutische trance is een lichte trance waarbij de cliŽnt de volledige controle over zichzelf houdt en op ieder moment kan terugkeren naar zijn gewone bewustzijn.
Voor een deel is de cliŽnt weliswaar sterk naar binnen gericht, maar voor een ander deel blijft hij of zij het besef houden dat hij of zij zich in de therapieruimte bevind.
In deze toestand kan men door de diepe concentratie ruimer denken en intenser voelen. Men is ook ontvankelijker voor de op de therapie afgestemde positieve suggesties. Deze suggesties werken via de verbeeldingskracht versterkend en helend zowel op het lichaam als op de geest. De cliŽnt is zich volledig bewust van wat hij of zij doet en kan zich achteraf alle belangrijke feiten herinneren.

Door zijn gespecialiseerde opleiding in de Psychotherapie, met daarna stelselmatige bijscholing, beschikt uw hypnotherapeut over een scala van technieken zoals:

Regressie/ reÔncarnatie, Mindfulness, NLP (Neuro linguÔstisch Programmeren) , Focussen,  EMDR (Eye Movement Desentisation and Reprosessing), (RET) Rationeel Emotieve Therapie, Visualisatie, Autogene training, Simonton therapie, Emotioneel Lichaamswerk, Emotional Freedom Techniques (EFT), Mentaal IntuÔtie Resetten(MIR),Zelfhypnose, etc...


Regressietherapie

Regressie betekent: teruggaan naar vroeger. Het is al lange tijd bekend dat allerlei gevoelens, overtuigingen en vormen van gedrag 'in het nu', hun oorsprong hebben in de kindertijd of zelfs de tijd daarvoor. De patronen uit het verleden liggen opgeborgen in het onderbewustzijn, zij beÔnvloeden ons regelmatig en kunnen ons functioneren 'nu' zelfs volledig blokkeren.

Om van ongewenste blokkades verlost te raken is het belangrijk te weten waar de oorsprong ligt. De regressietherapie is niet alleen gericht op het opsporen, maar ook op het herbeleven. Inzicht krijgen in gebeurtenissen en situaties, die de oorzaak zijn van huidige klachten en problemen. Door verwerking van deze ziekmakende factoren kan men zich hiervan bevrijden en hierdoor een betere kwaliteit van leven ervaren. Zowel mentale als somatische (lichamelijke) klachten kunnen voortvloeien uit 'ervaringen in het verleden'.

Roken, drinken en andere ziekmakende, leven verkortende levenswijzen, kunnen door inzicht en herbeleving veranderen in een gezonde levensverlengende instelling, waardoor klachten veelal voorgoed verdwijnen.

Spijkers zoeken

Bij indringende gebeurtenissen komen vaak sterke emoties los. Onverwerkte emoties zijn ladingen die zich opstapelen in het onderbewustzijn. Ze worden erin weggestopt. Deze emotionele ladingen gaan steeds meer psychische problemen veroorzaken. Ze kunnen na verloop van tijd zelfs leiden tot lichamelijke kwalen, zoals hoofdpijn, rugklachten, moeheid, maag en darm aandoeningen, enzovoort.

Stress is dan het modewoord, rust en een kalmerend middel lijken de remedie. Als de klachten dan niet overgaan volgt daarna onderzoek na onderzoek en weer andere medicijnen. Men komt in een vicieuze cirkel terecht en bestrijdt de symptomen maar niet de oorzaak. Als men aan een probleem werkt zonder zich te bekommeren om de oorzaak, dan is dat hetzelfde als een binnenband plakken zonder de spijker uit de buitenband te halen!ReÔncarnatie

Veel cliŽnten gaan in hun beleving verder terug dan hun vroegste kindertijd en de geboorte van dit leven en komen dan terecht in zogeheten vorige levens.

Daar vinden ze dan de oorzaken van hun problemen. Men hoeft niet in reÔncarnatie te geloven om toch door middel van deze therapie verlost te raken van onverwerkte zaken.

Men kan het ook zien als een fantasie van het onderbewustzijn. Het beleven van gebeurtenissen uit 'vorige levens' verrijkt de cliŽnt niet alleen met een gezonde portie zelfkennis, maar ook zaken als leven en dood komen in een positiever perspectief te staan. Hierdoor wordt de hele persoonlijkheid sterker en evenwichtiger.


.

 

Voor iedereen

Kan iedereen in regressie of onder hypnose gaan? Recente onderzoeken tonen aan dat 85% van de cliŽnten die echt willen ook in een trance komen. Bij kinderen ligt dit percentage zelfs veel hoger.

Trance gevoelig

Men kan stellen dat hoe hoger de opleiding is die men genoten heeft, hoe geringer de trance gevoeligheid is. Deze z.g. intellectueel ingestelde mensen zijn constant in hun hoofd bezig en hebben geleerd niet op het gevoel af te gaan. Door ademtherapie of een paar balans-massagebehandelingen zal de trancegevoeligheid ook voor deze groep aanzienlijk verbeteren.

Kinderen

Kinderen in de basisschool leeftijd hebben de hoogste trancecapaciteit. Deze therapievormen zijn goed geschikt voor kinderen met angst of pijnklachten. Ook concentratie stoornissen en leerproblemen kunnen veelal effectief worden behandeld. Bij de behandeling van kinderen is een goede samenwerking met de ouders of verzorgers van groot belang. Het wel en wee van het kind kan nimmer los gezien worden van het gezin en de school.

Ouderen

Door regressie kunnen ouderen vaak een beter inzicht krijgen in het doel van het leven dat zij nu geleefd hebben.
Met dit inzicht zullen zij meer vertrouwen in de toekomst hebben. Ook verdwijnt de angst voor het onbekende, zodat zij in dat deel van hun leven nog volop kunnen genieten van de tijd die hen rest. Velen van jong tot oud zullen ervaren dat het medicijngebruik gereduceerd kan worden, dit laatste altijd in overleg met de arts, die de medicijnen voorschrijft.

Doorgaan, stoppen of echt beginnen

Heel vaak is een ingesleten gewoonte, een klacht of een probleem ongemerkt een vriendje van het onderbewustzijn geworden. Ze zorgen ervoor dat een persoon aandacht krijgt van anderen, je hebt gesprekstof om over je 'lot' te praten.

Dat vriendje is men ongemerkt gaan koesteren. Hoe lastig dat vriendje ook kan zijn.
Stilstaan bij jezelf en nagaan waar je van af wilt. Wat je ervoor in de plaats wilt zetten en of je echt wel wilt......
is een begin.


Moet je geloven in Regressie en Hypnotherapie? Dat hoeft niet. Serieus zelf aan je situatie willen werken is afdoende.Mindfulness

 

Mindfulness betekend: opmerkzaamheid, gerichte aandacht, je bewust zijn van wat er gebeurd. Mindfulness behoord tot de kern van het boeddhisme. Juiste concentratie of Ďrightful mindfulness ( Sanskriet: samyak samadhi) is het zevende deel van het edele achtvoudige pad zoals dat door Boeddha werd onderwezen.

John Kabat-Zinn, oprichter van de Stress Reduction  Clinic (SRC) van de universiteit van Massachusetts, combineerde de westerse kennis over stress met de Boeddhistische inzichten over mindfulness en ontwikkelde Mindfullnes Based Stress reduction (MBSR), een trainingsprogramma van acht weken. Hierin leer je systematisch nieuwe manieren van controle en vergaar je wijsheid gebaseerd op het innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht. Dit doe je vooral door het doen van  loop- en zitmeditaties ( zelfhypnose), aandachtsoefeningen. Door dagelijks thuis te oefenen kan je ďhet eigen te makenĒ en het in je leven inpassen.

Veel van deze technieken en processen worden van oudsher zowel in klassieke- als in moderne hypnotherapie toegepast, dat het nu in een trainingsprogramma is samengevat maakt het voor de cliŽnt meer inzichtelijk. Daarnaast blijft het mogelijk knelpunten op te lossen met andere technieken.

Uit recente onderzoeken in de VS,Duitsland en Engeland blijkt dat mensen met een MBSR-training beter kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen en beter pijn kunnen hanteren. Eveneens is door de SRC  een protocol ontwikkeld voor het behandelen van Depressie. Voor beide trainingen geld dat na het eigen maken van mindfulness training, ze meer levensvreugde, zelfvertrouwen en concentratie hebben. Bovendien versterkt de training het immuunsysteem en zorgt voor meer ontspanning. In de VS wordt de methode al door honderden ziekenhuizen toegepast en ook binnen de Nederlandse reguliere gezondheidszorg wint zij aan populariteit.

In mijn praktijk bestaat de mogelijkheid om dit programma individueel of met een partner te doen.Van verkeerd naar goed Ademen

Zonder na te denken ademen we dagelijks enige duizenden keren per dag. Doen we dat altijd even goed? En zijn er ademhaling methodes? Daar zijn de meningen verdeeld de een spreekt over een methode de ander noemt het therapie en weer anderen zeggen dat het vanuit je levensstijl komt.

Een ding is zeker met goede ademhaling valt veel (gezondheid) winst te behalen immers met goede ademhaling heb je productiever, heb je meer weerstand.

In onze praktijk hebben we veel ervaring met zowel psychische als somatische klachten die dankzei een verbeterde ademhaling zijn verbeterd en zelfs geheel verdwenen. Er zijn verbanden aangetoond  bij Depressie, Burn-out/chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS), pfeiffer, fibromyalgie, Me, COPD en ademhaling patronen.

Bewust ademhalen kalmeert de zenuwen  en kan leiden tot betere gezondheid en meer serotonine in het bloed en dat zorgt voor verbetering van het humeur.

Als iemand bij het zien van een hond of een spin de ademhaling aanpast bij die angst, werkt dit weer bevestigend op gelijk en de angst van toen. Maar als men geconcentreerd blijft op het ontspannen ademen, terwijl de herinnering als het ware opnieuw wordt beleeft, smelten als het ware de oude emoties uit je weg.

Dit werkt bevrijdend, op ongewenste automatische reacties. Ongewilde negatieve gedachten verdwijnen. Vooral voor die mensen die altijd alles rationeel onder controle houden, is dit samen met Hypno- en Regressietherapie dť manier om van oude niet functionele angsten en emoties af te komen en daardoor beter te functioneren.


 

Cranio Sacraal Therapie

Cranio Sacraal (CS) is een manuele therapievorm."Het ritme van de schedel". Deze therapie kan een bijzondere bijdrage leveren aan het herstel na operatie en bij fysieke trauma's. Daarnaast hebben wij in onze praktijk inmiddels een naam opgebouwd met succes volle behandelingen van huilbaby's. Bij volwassenen kan Craniosacraaltherapie worden gebruik als ingang voor regressie naar oorzaken van psychische trauma's (somato emotional release).

De werking

Cranio sacraal is een systeem dat pulserend door het lichaam gaat vanuit de schedel (cranium) tot aan het heiligbeen (sacrum). Het hart pompt bloed door het lichaam. In het hoofd wordt het bloed gefilterd en omgezet in een kleurloos hersenvocht (liquid). Het liquid stroomt door de ruggengraat naar het sacrum. Het loopt langs perifere zenuwbanen naar de cellen in het lichaam en weer terug naar het cranium. Het is een compleet systeem waarbij de hersenen als het ware een 'pomp' zijn. Het is een pulserend ritme van de schedel. Wanneer het CS-systeem niet goed functioneert of ontregeld is kunnen er fysieke of psychische klachten ontstaan. Na een gedegen training in het "ten staps protocol" van  Dr. John Upledger is de therapeut in staat het ritme te voelen en te beÔnvloeden.

De werkwijze

De pulsering van het liquid rond vliezen, weefsels en botten in het gebied rond de hersendelen en ruggengraat worden door een een zachte aanraking ( met een druk van plm. 5 gram) ingevoeld. Door heel zachtjes met de handen te bewegen, kan de therapeut het ritme beÔnvloeden en het ritme als het ware synchroniseren. Het lichaam kan bokkades opheffen. Behandelingen zijn ontspannend, pijnloos en zeer zacht en duren om en nabij een uur.

Mensen die bij een behandeling met haptonomie, fysiotherapie , manueeltherapie of chiropractie emotionele of andere heftige uitingen ervaren (somato emotional release) hebben de mogelijkheid op veilige wijze onder deskundige begeleiding van dit trauma los te komen en dit te verwerken.


Balans-Aroma massage

Balansmassage brengt een mens weer in contact met de eigen helende energie. Deze stroom van levenskracht kan uit balans zijn of zelfs gedeeltelijk geblokkeerd. Balansmassage leert ons weer luisteren naar de signalen van het lichaam, terug te gaan naar onze basis.  Thuis te komen in ons lichaam.

Spanningsklachten zoals b.v. rug- en nekklachten, schouderpijn, hoofdpijn, migraine e.d. zijn verkrampingen en opgehoopte afvalstoffen in de spieren. Deze zullen na enige behandelingen verdwijnen.

Balansmassage is een massage van het gehele lichaam. De behandeling is afgestemd op de cliŽnt. Er worden natuurlijke en etherische oliŽn gebruikt. 'Wat de cliŽnt nodig heeft' is bepalend voor de samenstelling van de oliŽn.

Balansmassage stimuleert de innerlijke energieloop door op een natuurlijke en intuÔtieve weg deze 'knopen' op te heffen en de afvalstoffen af te voeren.
De massage bevordert derhalve vitaliteit, gezondheid en innerlijke harmonie.

Bij zowel Craniosacraal als bij Balans Massage zal het lichaam door de aanraking en het contact verschillende stoffen aangemaakt worden zoals Serotonine, Oxytocine, Dopamine en endorfine allemaal lichaameigen stoffen die het functioneren verbeteren.

 Hypno- en Regressietherapie voor welke problemen en ziekten?

Hypno- en regressietherapie zijn geschikt bij genezing of verbetering van de volgende problemen en ziekten:

 • overeind blijven als de wereld je overweldigt.( Hoog Sensitieve Personen/ kinderen )
 • omgaan met spanningen oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieŽn)
 • verwerken van trauma's afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld gewicht problemen, verslavingen etc.)
 • oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
 • faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
 • oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
 • oplossen van seksuele problemen
 • opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
 • versterken en versnellen van genezingsprocessen
 • opheffen of verzachten van pijn, beheersbaar maken van chronische pijn
 • verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

Het unieke unieke van hypnotherapie is dat lichamelijke processen langs psychische weg kunnen worden beÔnvloed. Uit de hypnotherapeutische casuÔstiek, evaluatieonderzoek en wetenschappelijkonderzoek is bekend dat de volgende ziektebeelden goed op hypnotherapie reageren:

 • maag en darmen: misselijkheid, slikklachten, braken, Prikkelbare Darm Syndroom / PDS / Irritable bowel syndrome , voedingsproblemen, ulcus pepticum (zweer in het slijmvlies van. O.a. de maag door inwerking van maag- of darmsap), colitis ulcerosa (onsteking van het colem), postgastroectoomie of dumping syndroom (plotselinge lediging), e.a.
 • ademhaling: hoesten, hik, hyperventilatie, astma, allergie reacties, e. a.
 • hart en vaten: hypertensie (hoge bloeddruk), blozen, bloeden, coronaire hartziekten (kransslagader), hoofdpijnen met een vasculaire oorsprong, migraine, perifere doorbloedingsstoornissen, ziekte van Buerger (ontsteking van de vaatwand met vorming van stolsels), ziekte van Raynaud (bleekheid van vingers of tenen bij koude of emoties), e.a.
 • urineweg en geslachtsorganen: urine retentie (achterblijven van stoffen die normaal gesproken uitgescheiden hadden moeten worden), urine incontinentie (onvermogen urine op te houden), bedplassen, e. a.
 • bewegingsapparaat: rugpijn, artritis (gewrichtsontsteking), reuma fibromyalgie e. a.
 • gynaecologisch: menstruatiestoornissen, e. a.
 • neurologisch: tinnitus (oorsuizen), ziekte van Meniere (bewegingsduizelingheid gepaard met gehoorsvermindering, suizen, misselijkheid, braken, koud zweet, angstgevoel), aangezichtspijn, slaapstoornissen, e. a.
 • huidklachten: eczeem, psoriasis (aangroei zilverachtige schilfering), wratten, condylomata (vijgwratten), herpes genitalis (blaasjes aan de geslachtsorganen), e. a.
 • klier: diabetes mellitus (suikerziekte), hyperthyreoidie (overmatige werking van de schildklier)
 • seksueel: impotentie; vaginisme (onwillekeurige kramp van de vagina spieren), ejaculatio preaecox (vroegtijdig zaaduitstorting), e. a.

Regressie en Hypnotherapie kunnen heel goed samengaan met vele andere vormen van therapie, zoals: Haptonomie, Homeopathie, Acupunctuur, Fysiotherapie, Voetreflextherapie, Iriscopie, Psychotherapie, Psychologische begeleiding, Ademtherapie, Aromatherapie, Lichaamswerk, Mensendieck, Gestalttherapie, Oerschreeuwtherapie enz.

DisclaimerWerkwijze

Zie curriculum

 

 

Vergoeding 2017

Hypnotherapie wordt in een aantal gevallen gedeeltelijk uit het "pakket aanvullend'' vergoed door uw zorgverzekeraar . Gezien de nieuwe administratieve eisen van diverse verzekeraars kan het zijn dat uw declaratie door uw verzekering niet wordt uitgekeerd.
In die gevallen zal op vertoon van uw verzekeringspolis de vergoeding volgens zorgwijzer opgave, direct bij kontante betaling op eerst volgende in mindering worden gebracht met een maximum van Ä 35.-  per sessie van anderhalf uur met het maximum gelijk aan de vergoeding van de verzekeraar. Via onderstaande link treft u een actueel overzicht aan van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars van hypnotherapie. Let u hierbij goed op de gestelde voorwaarden.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie  en scroll naar uw zorg verzekeraar

 Adres en informatie

 

Neem een beslissing maak een afspraak en ga op reis naar binnen.................................


Georg Clemens Klapwijk
Hypno-regressietherapeut
Edf Viminal apt 3b BL4
Boulevard los Musicos 18

El Albir (Alicante) Spanje

telefoon: 0031624532085

AGB code

Zorgverlenersnummer 025866

praktijkcode: 004708

KvK: 64632164

 

E-mail: info@hypnotherapeut.nu

 

In het kader van de Wkkgz en de klachten en geschillen voor zorgaanbieders zijn wij geregistreerd bij de geschillencommissie

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

 

 


Geregistreerd Therapeutlid NBVH
Registratie nummer 95029

Verkort beroepsprofiel NBVH

 RBCZ-TCZ  registratie

licentie nummer 403174R

 Lid PDS-Therapeuten


Routebeschrijving: (klik hier voor een beschrijving om uit te printen)
Benieuwd naar wetenschappelijk onderzoek?
Bezoek dan ook :
Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

Andere linken:

Startpagina hypnotherapie

Menselijk lichaam